Dobrý den, naše podpora je dostupná v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.

Všeobecné smluvní podmínky

 1. Úvodní ustanovení

  1. Poskytovatel provozuje internetové stránky na doméně www.valuo.cz (dále jen „valuo.cz“). Poskytovatelem valuo.cz je obchodní společnost Valuo Technologies s.r.o., IČO 06403492, se sídlem třída T. G. Masaryka 1078, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 281519.
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a uživatelů služby na valuo.cz pro výpočet ceny nemovitosti a uživatelů dalších služeb poskytovaných Poskytovatelem, případně jeho obchodními partnery, nabízených na internetových stránkách valuo.cz (dále jen „Uživatelé“).
 2. Obecná ustanovení

  1. Poskytovatel poskytuje na valuo.cz svým Uživatelům možnost on-line zjištění orientační ceny bytů, rodinných domů a pozemků umístěných na území České republiky (dále jen „Nemovitosti“) a poskytovat analýzy realitního trhu.
  2. Účelem Poskytovatele je poskytovat aktuální informace o trhu s nemovitostmi, analýzy a odhady cen nabízených nemovitostí s cílem pomáhat lidem v orientaci na tomto trhu.
 3. Zjištění ceny nemovitosti

  1. Orientační cenu nemovitosti je možné zjistit na webu Poskytovatele zdarma nebo s rozšířenými informacemi v rámci placených tarifů ve Valuo.
  2. Pro bezplatné zjištění orientační ceny Nemovitosti vyplní Uživatel formulář na valuo.cz, ve kterém sdělí informace o konkrétní Nemovitosti (dále jen „Analyzovaná nemovitost“) a registruje se na valuo.cz. Uživatel současně přijme tyto VOP. Odeslání registrace se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy. Poskytovatel potvrdí uživateli přijetí nabídky tím, že mu zobrazí orientační cenu odhadované nemovitosti. Na základě vyplněného a odeslaného formuláře bude Uživateli poskytnuta orientační cena Analyzované nemovitosti (dále jen „Odhad zdarma“). Uživatel je povinen uvést ve formuláři pravdivé údaje. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřesnost v poskytnutých údajích předaných Uživatelem.
  3. Při registraci zvolí Uživatel své heslo, které mu umožní opakované přihlášení na stránky valuo.cz. Při přihlášení získá Uživatel zejména přístup k dříve prováděným výpočtům.
  4. Uživatel bere na vědomí, že odhadovaná cena nemovitosti sdělená prostřednictvím Valua je pouze orientační. Analyzovaná nemovitost nemohla být podrobena osobní prohlídce Poskytovatele, Poskytovatel nezná informace o právním stavu Analyzované nemovitosti ani další skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu Analyzované nemovitostí. Cena sdělená prostřednictvím Valua, proto nemusí odpovídat ceně, za kterou je Nemovitost možné na trhu skutečně prodat, tato cena rovněž nenahrazuje posudek soudního znalce či jiné odborné posouzení ceny Analyzované nemovitosti odborníkem.
  5. Součástí Odhadu zdarma může být poskytnutí základního telefonického a e-mailové poradenství a podpory při prodeji/koupi Nemovitostí spočívající v poskytnutí základních doporučení, rad a/nebo konzultací pro prodej či koupi Nemovitostí. Součástí Odhadu zdarma je dále pravidelné informování o vývoji ceny Analyzované nemovitosti. Poskytovatel je oprávněn cca několikrát ročně zaslat Uživateli na poskytnutou e-mailovou adresu informace o změnách ceny Analyzované nemovitosti.
  6. Poskytovatel je oprávněn telefonicky a/nebo e-mailem kontaktovat Uživatele v souvislosti s poskytnutím poptávaného Odhadu zdarma, k nabídnutí dalších služeb, případně k jednání směřujícímu k dohodě stran o poskytnutí či zprostředkování dalších služeb nabízených Poskytovatelem či jeho obchodním partnerem. Poskytovatel je dále oprávněn e-mailem kontaktovat Uživatele k zaslání obchodních sdělení Poskytovatele. Osobní údaje Uživatele, užívané pro poskytování služeb, užívá Poskytovatel na základě zákonného oprávnění. V případě obchodních sdělení je Uživatel oprávněn zasílání těchto sdělení kdykoli odhlásit.
 4. Uzavřená sekce Valuo

  1. Uzavřená sekce Valuo má 4 kategorie: Valuo Start, Valuo Profi, Valuo Business a Valuo Free.
  2. Poskytovatel nabízí službu určení ceny nemovitosti na základě veřejně dostupných dat o inzerovaných nemovitostech k prodeji a k pronájmu.
  3. Pro přístup do Uzavřené sekce Valuo vyplní Uživatel Registrační formulář. Odeslání registrace se považuje za odeslání nabídky k uzavření smlouvy. Uživatel současně přijme tyto VOP. Na základě potvrzení e-mailové adresy a telefonního čísla bude uživateli umožněn přístup do Služby Valuo Profi (viz níže) po dobu 14 dní zdarma. Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé údaje. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřesnost v poskytnutých údajích předaných Uživatelem.
  4. Uživatel má možnost v Uzavřené sekci Valuo výpočtu orientační ceny nemovitosti tím, že klikne na tlačítko Spočítat odhad a vyplní ve formuláři parametry nemovitosti, u níž chce spočítat orientační cenu. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv nepřesnost v poskytnutých údajích předaných Uživatelem.
  5. Uživatel bere na vědomí, že cena sdělená prostřednictvím služby Valuo Profi je pouze orientační. Analyzovaná nemovitost nemohla být podrobena osobní prohlídce Poskytovatele, Poskytovatel nezná informace o právním stavu Analyzované nemovitosti ani další skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu Analyzované nemovitostí. Cena sdělená prostřednictvím služby Valuo Profi, proto nemusí odpovídat ceně, za kterou je Nemovitost možné na trhu skutečně prodat, tato cena rovněž nenahrazuje posudek soudního znalce či jiné odborné posouzení ceny Analyzované nemovitosti odborníkem.
  6. Uživatel má možnost odhad sám upravit pomocí vyřazení a přidání srovnávaných nemovitostí nebo úpravou jejich koeficientů. Výsledný odhad ceny nemovitosti tak odráží jeho zásahy a Poskytovatel tak nemůže za něj nést žádnou odpovědnost.
  7. Informace u srovnávaných nemovitostí jsou čerpány z veřejné inzerce a Poskytovatel za jejich správnost nenese zodpovědnost.
  8. Uživatel je povinen využívat Uzavřenou sekci Valuo pouze k výpočtům cen nemovitostí. Je zakázáno jakékoliv využívání Uzavřené sekce Valuo za účelem poškození Poskytovatele.
  9. Uživatel má v rámci Uzavřené sekce Valuo možnost spočítat omezené množství odhadů v závislosti na placené verzi, viz níže. Ve 14denní zkušební verzi má k dispozici 25 odhadů.
  10. Po uplynutí 14 dnů od registrace přejde zkušební verze automaticky na Službu Valuo Free. Uživatel má možnost během zkušební verze i kdykoli po jejím uplynutí objednat některou z placených Služeb Uzavřené sekce Valuo (viz níže) tím, že klikne na tlačítko Můj účet a v sekci Předplatné zvolí požadovanou variantu a uhradí požadovanou částku Poskytovatelem. Poskytovatel potvrdí uživateli přijetí objednávky potvrzovacím e-mailem. Po hrazení požadované částky bude uživateli umožněn přístup do placené Služby Uzavřené sekce Valuo.
 5. Služba Valuo Start

  1. Služba Valuo Start je placeným rozšířením Služby Valuo Free. Uživatel si může Službu Valuo Start koupit v sekci Můj účet v rámci Uzavřené sekce Valuo.
  2. Služba Valuo Start umožňuje uživateli:
   • spočítat odhad na základě veřejně dostupných datech o inzerovaných nemovitostech k prodeji a k pronájmu;
   • zobrazit detail srovnávaných nemovitostí;
   • zohlednit rozdíly mezi srovnávanou a oceňovanou pomocí koeficientů;
   • vytisknout přehledný PDF výstup z odhadu.
  3. Uživatel má v rámci Služby Valuo Start možnost spočítat 25 odhadů měsíčně. Pokud tento počet překročí, je možné si objednat další odhady navíc (viz níže). V případě zakoupení roční licence Služby Valuo Start má uživatel možnost spočítat 25 odhadů v každém z 12 měsíců.
 6. Služba Valuo Profi

  1. Služba Valuo Profi je placeným rozšířením Služby Valuo Start. Uživatel si může Službu Valuo Profi koupit v sekci Můj účet v rámci Uzavřené sekce Valuo.
  2. Služba Valuo Profi umožňuje uživateli navíc oproti verzi Start:
   • procházet prodeje evidované Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (dále jen „ČÚZK“) zveřejněné v pravidelném reportu cenových údajů (dále jen „Cenové údaje ČÚZK“) na stránkách www.cuzk.cz, a to od roku 2018;
   • filtrovat Cenové údaje ČÚZK dle okresu, obce, katastrálního území a data zplatnění prodeje ze strany ČÚZK;
   • nakupovat od ČÚZK údaje o dosažených cenách nemovitostí podle katastrálního území za jeden kalendářní měsíc (dále jen „Prodejní ceny) a listiny přes Webové služby dálkového přístupu (dále jen „WSDP“) za cenu dle platného ceníku ČÚZK zveřejněném na stránkách www.cuzk.cz (dále jen „Ceník WSDP“);
   • párovat inzerované nemovitosti evidované Poskytovatelem s prodeji evidovanými ČÚZK.
  3. Uživatel může nakupovat Prodejní ceny a listiny přes Službu Valuo Profi pouze, pokud má zřízen přístup k WSDP. O ten je možné zažádat prostřednictvím Žádosti o založení zákaznického účtu pro webové služby dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí (dále jen „Žádost o WSDP“), která je ke stažení v sekci Můj účet v rámci Uzavřené sekce Valuo. Poté, co ČÚZK zpracuje uživatelovu Žádost o WSDP, zašle mu přístupové údaje, které uživatel musí zadat v sekci Můj účet, aby mohl Poskytovatel uživateli umožnit nákup Prodejních cen přes Službu Valuo Profi.
  4. Uživatel může nakupovat Prodejní ceny přes Službu Katastr pouze pokud má zřízen přístup k WSDP. O ten je možné zažádat prostřednictvím Žádosti o založení zákaznického účtu pro webové služby dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí (dále jen „Žádost o WSDP“), která je ke stažení v sekci Můj účet ve Službě Valuo Profi. Poté co ČÚZK zpracuje uživatelovu Žádost o WSDP, zašle mu přístupové údaje, které uživatel musí zadat v sekci Můj účet ve Službě Valuo Profi, aby mohl Poskytovatel uživateli umožnit nákup Prodejních cen přes Službu Katastr.
  5. Uživatel má možnost si kontrolovat svou útratu u ČÚZK za využívání služeb WSDP po přihlášení na stránkách www.cuzk.cz. Za své nákupy přes WSDP je povinen platit ČÚZK dle Ceníku WSDP. Za tuto útratu nenese Poskytovatel zodpovědnost.
  6. Uživatel je oprávněn využívat data z katastru nemovitostí pouze k účelům stanovenými Vyhláškou č. 358/2013 Sb.
  7. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není oprávněn mu zobrazit Prodejní ceny, které si Poskytovatel u ČÚZK nakoupil na svůj účet, ale pouze rozmezí, ve kterém se cena nachází. Pokud chce uživatel znát přesnou Prodejní cenu, tak si ji musí přes WSDP pořídit na svůj účet.
  8. Poskytovatel není zodpovědný za správnost údajů získaných od ČÚZK.
  9. Uživatel bere na vědomí, že napárované inzeráty nemovitostí na prodej s prodeji evidovanými ČÚZK jsou na základě prohlášení ostatních uživatelů a Poskytovatel za jejich správnost nenese odpovědnost.
  10. Uživatel má v rámci Služby Valuo Profi možnost spočítat 100 odhadů měsíčně. Pokud tento počet překročí, je možné si objednat další odhady navíc. V případě zakoupení roční licence Služby Valuo Profi má uživatel možnost spočítat 100 odhadů v každém z 12 měsíců.
 7. Služba Valuo Business

  1. Služba Valuo Profi je placeným rozšířením Služby Valuo Profi. Uživatel si může Službu Valuo Business koupit v sekci Můj účet v rámci Uzavřené sekce Valuo.
  2. Uživatel má v rámci Služby Valuo Business možnost spočítat 400 odhadů měsíčně. Pokud tento počet překročí, je možné si objednat další odhady navíc. V případě zakoupení roční licence Služby Valuo Business má uživatel možnost spočítat 400 odhadů v každém z 12 měsíců.
 8. Služba Valuo Free

  1. Služba Valuo Free umožňuje uživateli:
   • spočítat 5 zjednodušených kalkulací cen měsíčně bez zobrazených srovnávaných nemovitostí, bez možnosti úpravy koeficientů a bez tisku PDF výstupu.
  2. Ve Službě Valuo Free není možné odhady dokoupit.
 9. Dokoupení odhadů

  1. Uživatel má v rámci placených Služeb v Uzavřené sekci Valuo možnost spočítat daný počet odhadů měsíčně v závislosti na pořízené variantě. Pokud tento počet překročí, je možné si objednat další odhady navíc. Pokud uživatel nevyužije všechny dokoupené odhady v daném měsíci, tak se mu převedou do měsíce dalšího. V dalším měsíci je může využít, pokud bude mít opět zakoupenou některou z placených Služeb v Uzavřené sekci Valuo. Platnost dokoupeného odhadu je 12 měsíců.
 10. Společná ustanovení

  1. VOP
   1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí formuláře pro Hlavní službu a formulářů pro Další poskytované služby. Uživatel musí nejprve vyjádřit souhlas se zněním těchto VOP, než bude moci příslušný formulář odeslat a učinit tak Poskytovateli nabídku k uzavření smlouvy. Právní vztahy Poskytovatele a Uživatele výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Uzavření smlouvy
   1. Není-li ve VOP v konkrétním případě uvedeno jinak, odesláním vyplněného formuláře pro vybranou Službu činí Uživatel Poskytovateli nabídku k uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Odesláním potvrzení o přijetí daného formuláře e-mailem na e-mailovou adresu Uživatele Poskytovatel Uživatelovu nabídku k uzavření smlouvy přijímá, a tímto okamžikem vzniká mezi Poskytovatelem a Uživatelem smluvní vztah.
   2. Předtím, než Uživatel závazně odešle formulář, má Uživatel právo zkontrolovat veškeré údaje, které ve formuláři uvedl. Dále může Uživatel zaslat informaci ohledně změny údajů na e-mailovou adresu Poskytovatele. V případě, že je Uživatel registrovaný na valuo.cz, má možnost měnit uvedené údaje na svém účtu.
   3. Smlouvy, resp. příslušné formuláře a VOP, budou archivovány Poskytovatelem v elektronické podobě, přičemž Uživatel bude mít k těmto údajům také přístup. Tyto údaje nejsou přístupné jiným osobám.
   4. Údaje o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku jsou popsány v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
  3. Odstoupení od smlouvy Uživatelem
   1. Uživatel, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu.
   2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Uživatel o svém odstoupení od smlouvy informovat Poskytovatele (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Uživatel může od smlouvy odstoupit prostřednictvím vzorového formuláře pro oznámení o odstoupení od smlouvy uveřejněného na valuo.cz, který Uživatel vyplní a odešle Poskytovateli. Uživateli pak Poskytovatel potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
   3. K dodržení lhůty pro odstoupení od této smlouvy stačí odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
   4. V případě odstoupení od smlouvy budou Uživateli Poskytovatelem vráceny všechny platby, které Poskytovatel od Uživatele obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení Uživatelova oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl užit Uživatelem pro provedení předmětných plateb, pokud Uživatel výslovně neurčí jinak.
   5. Uživatel má možnost požádat Poskytovatele o zahájení poskytování Služeb ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení tím, že při vyplňování formuláře pro příslušnou Službu tuto možnost označí. Pokud tuto nabízenou možnost Uživatel neoznačí, poskytne Poskytovatel objednané Služby nejdříve den po dni uplynutí této lhůty.
   6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže byly Služby splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím příslušné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Za splnění služby se považuje mimo jiné i alespoň jedno spočítání odhadu ceny nemovitosti ve službě Valuo Profi.
  4. Odstoupení od smlouvy Poskytovatelem
   1. Není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností Uživatelem ve smyslu ustanovení § 2002 občanského zákoníku. Odstoupení je účinné jeho doručením Uživateli. Uhradil-li již Uživatel cenu za Služby předem, Poskytovatel Uživateli vrátí její poměrnou část v závislosti na poskytnutých službách do 30 dnů od doručení odstoupení.
  5. Práva a povinnosti
   1. Poskytovatel je povinen poskytnout Uživateli Službu za sjednanou cenu po jejím uhrazení (příp. uhrazení zálohy za cenu) dle těchto VOP a Uživatel je povinen cenu za tuto Službu uhradit.
   2. Poskytovatel uvádí, že není vůči Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
   3. Veškerá sdělení Poskytovatele mohou být Uživateli doručována na e-mailovou adresu uvedenou v jím vyplněném formuláři.
  6. Odpovědnost za vady a reklamace
   1. Poskytovatel odpovídá za to, že poskytovaná Služba nemá vady, je poskytována ve shodě se Smlouvou a odpovídá svému popisu ve Smlouvě.
   2. Uživatel je povinen vytknout Poskytovateli vadu Služby, kvůli které ji reklamuje, a to bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy vadu zjistí, nejpozději do 6 měsíců od poskytnutí Služby.
   3. Při uplatňování reklamace může Zákazník využít elektronický reklamační formulář Poskytovatele na valuo.cz. Poskytovatel Uživateli potvrdí na jeho uvedenou e-mailovou adresu přijetí takového formuláře. Poskytovatel je povinen rozhodnout o reklamaci do tří pracovních dnů.
   4. Reklamace včetně odstranění vady bude Poskytovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Uživatelem nedohodne na delší lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.
   5. Je-li vada odstranitelná, bude Poskytovatelem taková vada služby odstraněna nebo se Uživatel může domáhat přiměřené slevy z ceny za poskytnutou službu. Nelze-li vadu odstranit, Uživatel může požadovat přiměřenou slevu z ceny za poskytnutou službu, a nebo odstoupit od smlouvy.
   6. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je Poskytovatel povinen Uživatele informovat e-mailem.
   7. Není-li reklamace vyřízena v zákonné lhůtě, má Uživatel právo odstoupit od Smlouvy.
   8. Uživatel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.
   9. Uživatel není oprávněn uplatňovat vady služeb, které jsou Poskytovatelem poskytovány bezúplatně.
  7. Způsob platby
   1. Nabízené Služby budou Poskytovatelem poskytnuty až po jejich zaplacení Uživatelem.
   2. U placených Služeb má Uživatel možnost uhradit platby platební kartou po internetu prostřednictvím platební brány GoPay anebo bankovním převodem.
   3. Ceny nabízených Služeb jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.
 11. Závěrečná ujednání

  1. Tyto VOP se pro Uživatele stávají závaznými okamžikem potvrzení přijetí formuláře pro poskytnutí Hlavní služby nebo Další služby.
  2. Vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí výhradně českým právním řádem s vyloučením jeho kolizních norem. Případné spory budou řešeny před obecnými soudy České republiky dle sídla Poskytovatele, není-li volba místní příslušnosti vyloučena právními předpisy.
  3. Případné spory je také možné řešit mimosoudní cestou, kdy subjektem pro řešení spotřebitelských sporů je ve smyslu ustanovení § 20e zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce.
  4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Uživatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů má přednost výklad smlouvy v českém jazyce.
  5. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP.
  6. Znění VOP může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Změněné VOP budou registrovaným Uživatelům zaslány na e-mailové adresy, uvedené na jejich účtech na valuo.cz, a to alespoň 15 dní přede dnem nabytí jejich účinnosti. Nebude-li registrovaný Uživatel se změněným zněním VOP souhlasit, má možnost smluvní vztah s Poskytovatelem ukončit, a to tak, že po přihlášení na svůj účet na valuo.cz tento svůj účet zruší. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem zaniká okamžikem doručení e-mailu s potvrzením o zrušení účtu. Práva a povinnosti Poskytovatele a registrovaného Uživatele vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
  7. Změny znění VOP se netýkají Uživatelů, kteří nejsou registrováni na valuo.cz. Pro ty platí VOP účinné v době, kdy činili svou objednávku prostřednictvím příslušného formuláře, a se kterými vyjádřili souhlas ještě před jeho odesláním Poskytovateli.
  8. Tyto VOP nabývají účinnosti pro stávající zákazníky dnem 1. 9. 2022. Pro nové zákazníky jsou VOP platné od 11.8.